ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรับในพื้นที่ตำบลเหล่าพัฒนา จำนวน 9 จุด

ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรับในพื้นที่ตำบลเหล่าพัฒนา จำนวน 9 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี้⇓⇓

1

Print Friendly, PDF & Email