หน้าแรก

ส.ต.อ.การุณย์  ทองยิ่ง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา

ข้อมูลพื้นฐาน

ทำเนียบบุคลากร

การดำเนินงาน

การรายงาน

ข้อมูลในพื้นที่

กฏหมายท้องถิ่น

ลิงก์แนะนำ


กิจกรรมข่าวสาร

1 2 3 4

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

24 เมษายน 2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการยกระดับถนนในพื้นที่ตำบลเหล่าพัฒนา จำนวน 4 จุด
24 เมษายน 2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรับในพื้นที่ตำบลเหล่าพัฒนา จำนวน 9 จุด
18 เมษายน 2562 ประกาศผลผู้ชนะหรือผู้ได้รับการคัดเลือกดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2562
11 เมษายน 2562 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการยกระดับถนน จากนานายประดิษฐ์ คะสา ถึงที่นานายประสิทธิ์ วงษาเนาว์ หมู่ที่ 1
11 มีนาคม 2562 ประกาศผลผู้ชนะหรือผู้ได้รับการคัดเลือกดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
5 มีนาคม 2562 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกหนองบัว หมู่ที่ 14

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

ดาวน์โหลดเอกสาร

ปฏิทินกิจกรรม

กระดานสนทนา

กิจกรรม/ข่าวสาร