ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามรถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ก และภาค ข)

CamScanner 01-13-2566 12.09
Share: